La personalització de l`aprenentatge escolar

La idea de personalització de l'aprenentatge o ensenyament personalitzat enllaça directament amb la tradició de les pedagogies centrades en l'infant o l'aprenent i dels enfocaments i propostes constructivistes en educació. Segons Coll (2016) seria un error, però, pensar que estem davant d'una manifestació més d'aquesta tradició. Per contra, es tracta d'una idea que, en algunes de les seves versions, està sacsejant els fonaments de la formació acadèmica en tots els seus nivells, inclosa l'educació superior, i que és el germen d'un procés de transformació en profunditat de la institució educativa del que tot just estem començant a entreveure on ens conduirà.

Aquest capítol té com a objectiu definir el concepte de personalització d'aprenentatge en el marc de la nova ecologia de l'aprenentatge, analitzar els reptes que planteja a l'educació formal i escolar, presentar algunes propostes i experiències actuals i formular algunes recomanacions per aprofitar les possibilitats immenses que l'exigència de la personalització obre a l'acció educativa.