La personalització de l`aprenentatge escolar

La idea de personalització de l'aprenentatge o ensenyament personalitzat enllaça directament amb la tradició de les pedagogies centrades en l'infant o l'aprenent i dels enfocaments i propostes constructivistes en educació. Segons Coll (2016) seria un error, però, pensar que estem davant d'una manifestació més d'aquesta tradició. Per contra, es tracta d'una idea que, en algunes de les seves versions, està sacsejant els fonaments de la formació acadèmica en tots els seus nivells, inclosa l'educació superior, i que és el germen d'un procés de transformació en profunditat de la institució educativa del que tot just estem començant a entreveure on ens conduirà.

Aquest capítol té com a objectiu definir el concepte de personalització d'aprenentatge en el marc de la nova ecologia de l'aprenentatge, analitzar els reptes que planteja a l'educació formal i escolar, presentar algunes propostes i experiències actuals i formular algunes recomanacions per aprofitar les possibilitats immenses que l'exigència de la personalització obre a l'acció educativa.
  • Entrevista al Dr. César Coll al BUTLLETÍ D'EDUCAWEB Aprenem millor allò que ens interessa i al que podem donar un valor i un sentit personal
  • L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) acredita el Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educación -MIPE- amb menció d'excel·lència
  • La revista RED ha publicado el número 50 como una edición especial conmemorativa de los quince años de existencia de la revista. El número incluye una selección de 15 artículos publicados durante estos años entre los que hay dos de miembros de GRINTIE