Resultats del projecte BLE

En les Jornades sobre Aprenentatge i educació escolar en el segle XXI: la connexió entre experiències d'aprenentatge dins i fora de l'escola , el Dr. César Coll va presentar els resultats de la primera i la segona fase dels projectes BLE_STEM i BLE_LI.

Aquests resultats corresponen a les dades recopilades a partir dels grups focals i dels qüestionaris en línia aplicats a diferents centres educatius de Catalunya. Les dades aporten informació relativa a les experiències d'aprenentatge de 1406 nens i joves de 10, 13 i 16 anys de 24 centres diferents així com els seus interessos i actituds davant la ciència i la tecnologia.