REDICE’12. Ajudar a reflexionar la pràctica: construcció del coneixement
professional en el pràcticum